CĂN HỘ PREMIUM

5/5
5/5
Giá: Ngày thường 800.000

CĂN HỘ LUXURY

5/5
5/5
Giá: Ngày thường 1.500.000

CĂN HỘ STUDIO

5/5
5/5
Giá: Ngày thường 700.000

CĂN HỘ PRESIDENT

5/5
5/5
Giá: Ngày thường 2.500.000

CĂN HỘ SUITE

5/5
5/5
Giá: Ngày thường 800.000
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD